Katolik Kilisesi nedir?

Katolik Kilisesi nedir?

İsa, 2000 sene önce dünyaya geldi. Onun görevi, tüm insanlığa kurtuluş mesajını iletmekti.
Dirildikten sonra da bu kurtuluş görevini sürdürmesi için havarilerini yetkilendirdi.
O zamandan bugüne dek ise, Katolik Kilisesi bu emanetin koruyucusu olmayı sürdürmektedir.

İsa, Kilisesine başlıca iki sorumluluk bıraktı:
– İnsanlara Tanrı’nın kurtuluş planını açıklar,
– Kutsal yaşam sürmenin yolunu anlatır.