Katolik Kilisesinin yöneticileri

Papa kimdir?

Papa’nın Rolü Hakkında
– “Papa” kelimesi ‘Peder’ (Baba) anlamına gelen Yunanca ‘Papaz’ kelimesinden gelmektedir. Papa ya da Aziz Peder unvanı, kilisenin başındaki kişiye verilebilecek en uygun unvandır. Gerçekten onun yetki ve gücü, Tanrı’nınki gibi tamamıyla bir babanın yetkisi, bir velayet kudreti gibi olmalıdır. Çünkü o “inananların müşterek Pederidir”.

– Papa, İsa’nın şakirtleri gibi hizmet edebilmek için birtakım yetkilere sahip bulunmaktadır ve bu nedenle imzalayacağı resmî belgeleri “Tanrı’nın hizmetkarlarının hizmetkarı” adıyla imzalamaktadır.

– Papa, Mesih İsa’nın vekili, Baş “çoban”

Şimdiki Papamıza dair
Jorge Mario Bergoglio, 17 Aralık 1936 tarihinde Buenos Aires’te (Arjantin) İtalyan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Rahip olarak seminere girmeden önce kısa bir süre kimya teknikleri üzerine çalıştı. 1969 yılında rahip olarak atandı. 1998’de Buenos Aires Episkoposu ve 2001’de Kardinal oldu. Papa XVI. Benediktus’un 28 Şubat 2013’teki istifasında sonra, 13 Mart 2013’te Papa seçilerek Assisi’li Aziz Fransua’nın adı şerefine (1210’de Assisi’li Aziz Fransua’nın İtalya’da kurduğu dini bir tarikata bağlı olanlara Fransiskanlar denir. Üyeler Mesih’e öykünerek son derece yoksul ve yalın bir hayat yaşamaya çalışır) Papalık adı olarak Fransua ismini seçti. Papa Fransua ilk Cizvit Papa (Cizvit “Rab’de yaşayan Arkadaşlar” Tarikatı demektir), Latin Amerika kıtasından seçilen ilk Papa olmanın yanı sıra, aynı zamanda Güney Yarıküreden seçilen ilk Papa’dır.

Katolik Kilisesi’nde 266. Papa olarak Roma Episkoposluğu görevlerini yürütmektedir.


Episkoposlar

Episkopos nedir?
Episkopos, belirli bir Hristiyan Kilisesi üstünde hem ruhani hem de yönetimsel yetkiye sahiptir. Episkoposlar tanımlanmış bir bölgedeki Hristiyan bir cemaatin başına getirilir. Günümüzdeki her bir episkoposun pozisyonu, bir idareci zincirinde yer alan bir veya daha fazla episkopos tarafından belirlenir ve bu zincirin tarihi, resmi anlatılara göre, Mesih’in havarilerinden birinin dönemine kadar uzanır. Havarilerin birbirini takip etmesi denen şey de budur. Episkoposluk görevi Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi ve Anglikan Kilisesi’nde mevcuttur ve de Lüterciler gibi bazı Protestan mezheplerde de tanınır.

İstanbul Latin Katolik Espiskoposu Kimdir ?

Peder Rubén Tierrablanca Gonzales
1952’de dünyaya geldi. Meksikalıdır. Fransiskan tarikatında 1977’de Peder oldu. 2016’da İstanbul Latin Katolik episkoposu oldu.


Rahipler

Her Episkoposluğun sorumluluk bölgesinde dini görevilerin yerine getirilmesinde yardımcı olan rahipler vardır.