Kutsal Ayin

Pazar günü, Mesih İsa’nın dirildiği gündür. Hristiyan inancının temelini oluşturan bu olay, her Pazar günü Kutsal Ayini ile kutlanır. Kutsal Ayininin odak noktası ise “Efkaristiya”dır.

Efkaristiya ne anlama gelir?

“Kurtarıcımız, son yemekte, tutuklandığı gece, Haç üzerindeki kurbanının yeniden gelinceye dek yüzyıllar boyunca sürmesi için ve sevgili Eşi Kilise’nin kendi ölümünü ve dirilişini anması için Etinin ve Kanının Efkaristiya kurbanını kurdu. Efkaristiya Sırrı, sevgi sırrıdır, birlik işaretidir, sevgi bağıdır, Mesih’in yiyecek olarak alındığı Paskalya sofrasıdır, ruhun nurla dolduğu gelecekteki mutluluğun bize verileceğini gösteren bir güvencedir…Bu sırrın bitmez zenginliği, ona verilen değişik adlarla ifade edilir. Bu adların her biri Efkaristiya’nın bazı görünümlerini anımsatır. Ona şu adlar verilir: Bu sırra Efkaristiya denir, çünkü Tanrı’ya olan şükran borcudur. ..Tanrı’nın eserleri, yaratılış, kurtuluş, kutlulaşma için kullanılan şükran dileklerini gösterir….Komünyon denir, zira bu sır aracılığıyla Mesih’le birleşerek tek bir beden oluşturmak için onun Etine ve Kanına katılırız…Kutsal Efkaristiya Hıristiyanlığa girişi tamamlar. Vaftizle soylu rahiplik onuruna yükseltilenler, Güçlendirme Sırrı ile Mesih’e daha derinden benzerler, Efkaristiya aracılığıyla da Rab’bin kurbanına bütün cemaatle birlikte katılırlar.” Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkelerinden.

  Kutsal Ayininin kutlanması

1-Cemaatin toplanması ve Tanrı’dan af dilenmesi

Giriş Duaları

Giriş sırasında Rahip sunağa doğru gider, onu öper ve haç işaretini yaparak şöyle der;

Rahip     : Peder, Oğul ve Kutsal Ruhun adına.

Cemaat : Amin

Rahip Cemaati Şöyle selamlar;

R – Rabbimiz Mesih İsa’nın Lütfu, Peder Tanrı’nın sevgisi ve birlik sağlayan Kutsal Ruhun Kudreti daima sizinle olsun.

C – Ve sizin ruhunuzla.

Selam şöyle de olabilir;

R – Rab sizinle olsun

C – Ve sizin ruhunuzla.

veya;

R – Pederimiz Tanrı ve Efendimiz Mesih İsa sizlere barış ve kurtuluş bağışlasın.

C – Şimdi ve her zaman Tanrı’ya şükredelim.

Rahip müminleri tövbe etmeye davet eder;

R – Kurtuluş gizemini kutlamadan önce günahkar olduğumuzu hatırlayalım ve pişmanlık duyarak Tanrı’dan af dileyelim.

R ve C – Her şeye Kadir Tanrı’ya ve size kardeşlerim, düşüncelerimle ve sözlerimle, eylemlerimle ve ihmallerimle çok günah işlediğimi itiraf ediyorum. (sağ elin parmakları ile hafifçe kalbin üzerine dokunarak) Gerçekten günah işledim. Bu nedenle Bakire Meryem Ana’ya Meleklere, bütün Azizlere ve size kardeşlerim, yalvarıyorum, benim için Rabbimiz Tanrı’ya dua ediniz.

Rahip, müminleri şu şekilde de tövbeye davet edebilir;

R – Kurtuluşumuzun gizemini kutlamadan önce günahkar olduğumuzu hatırlayalım ve pişmanlık duyarak Tanrı’dan af dileyelim.

R – Rabbim, yüce sevginle bizi bağışla.

C – Çünkü Sana karşı günah işledik.

R – Rabbim merhametini bizden esirgeme

C – Ve bizi selamete kavuştur.

veya;

R – Kurtuluşumuzun gizemini kutlamadan önce günahkar olduğumuzu hatırlayalım ve pişmanlık duyarak Tanrı’dan af dileyelim.

R – İnsanları arıtmak ve kurtarmak için Peder tarafından gönderilen Rabbimiz Mesih, bize merhamet eyle.

C – Bize merhamet eyle.

R – Bütün günahkarları kurtuluş yoluna çağırmak için bu dünyaya gelen Rabbimiz Mesih bize merhamet eyle.

C – Bize merhamet eyle.

R – Göğe yükselen ve Pederin huzurunda bizler için yalvaran Mesih, bize merhamet eyle

C – Bize merhamet eyle.

R – Her şeye Kadir Tanrı bize merhamet etsin, günahlarımızı affetsin ve bizi ebedi hayata kavuştursun.

C – Amin.

R – Rabbim bize merhamet eyle

C – Rabbim bize merhamet eyle

R – Mesih İsa bize merhamet eyle

C – Mesih İsa bize merhamet eyle

R- Rabbim bize merhamet eyle

C – Rabbim bize merhamet eyle

R ve C – Göklerdeki yüce Tanrı’ya övgüler olsun ve yeryüzünde iyi niyetli insanlara barış gelsin. Seni överiz, Seni yüceltiriz, Sana ibadet ederiz, Sana hamdederiz. Yüce Tanrı, göklerin kralı, her şeye kadir Peder Tanrı, sonsuz şanın için sana şükrederiz. Mesih İsa biricik Oğul, Yüce Tanrı, Tanrı’nın kurbanı, Pederin Oğlu, dünyanın günahlarını kaldıran sen, bize merhamet eyle. Dünyanın günahlarını kaldıran sen, dualarımızı kabul eyle. Yüce Tanrı’nın sağında oturan sen, bize merhamet eyle. Çünkü yalnız sen kutsalsın, yalnız sen Rabbimizsin, yalnız sen yücesin. Ey Mesih İsa, Kutsal Ruh’la birlikte Peder Tanrı’nın şanındasın.Amin.

Rahip cemaatin adına pazar gününe veya bayrama ait özel duayı okur.  

R – Dua edelim.

Dua sonunda,

C – Amin.

2- Kutsal Kitabın okunması 

İncili sadece Rahip ya da diyakon okur. Diğer okumaları yapanlar kürsüye yaklaşırken, efkaristiya’nın bulunduğu özel alanın kutsallığına uygun davranmalı, kürsüden önce ve sonra diz çökerek ya da eğilerek selamlamalı ve okumaları açıkça anlaşılacak şekilde yapmalıdırlar. Okunan her parça şu sözlerle bitirilir;

R – İşte Rabbin sözleridir.

C – Rabbim Sana şükürler olsun.

 

Rahip, İncili okumadan önce alçak sesle şu duayı söyler;

R – Her şeye kadir Tanrı, Kutsal İncilini Sana layık bir şekilde iletebilmem için kalbimi ve dudaklarımı arıt.

sonra şöyle devam eder,

R – Rab sizinle olsun

herkes ayağa kalkmalıdır,

C – Ve sizin ruhunuzla

R – Aziz …. tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncilinden sözler

Rahiple beraber herkes sağ elleriyle alınlarına dudaklarına ve kalpleri üzerine haç işareti yaparlar.

C – Rabbimiz İsa Mesih Sana övgüler olsun.

Rahip İncili okuduktan sonra şöyle der,

R – Dinlediğimiz bu kutsal sözler için Rabbe şükredelim.

C – Rabbimiz Mesih İsa Sana şükürler olsun.

rahip İncili öper ve alçak sesle şöyle der,

R – İncilin sözleri sayesinde günahlarımız bağışlansın.

Büyük İman Açıklaması  

R ve C – Bir tek Tanrı’ya inanıyorum. Yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların yaradanı, her şeye kadir Peder Tanrı’ya inanıyorum. Tüm asırlardan önce Pederden doğmuş olan, Tanrı’nın biricik Oğlu, bir tek Rab olan Mesih İsaya inanıyorum. O Tanrıdan Tanrı, Nurdan Nur, gerçek Tanrıdan gerçek Tanrıdır.. Yaratılmış olmayıp Peder ile aynı özdedir ve her şey O’nun aracılığı ile yaratılmıştır.Biz insanlar ve kurtuluşumuz için gökten inmiş, Kutsal Ruhun kudretiyle Bakire Meryemden vücut alıp insan olmuştur. Pontius Platus zamanında bizim için acı çekerek çarmıha gerilmiş, ölmüş, gömülmüş ve Kutsal yazılara göre üç gün sonra dirilmiştir. Göğe çıkmış ve Pederin sağında oturmaktadır.Dirileri ve ölüleri yargılamak için şanla tekrar gelecek ve O’nun hükümdarlığı son bulmayacaktır.Peygamberler aracılığı ile konuşmuş olan, Peder ve Oğuldan çıkıp, Peder ve Oğul ile birlikte tapılan ve yüceltilen, hayatın kaynağı ve Rab olan Kutsal Ruh’a inanıyorum.Havarilerin inancına dayanan, katolik ve kutsal olan tek Kiliseye inanıyorum. Günahların affedilmesi için tek bir vaftizi kabul ediyorum. Ölülerin dirilişini ve ebedi hayatı bekliyorum.Amin.

3 – Ekmeğin ve şarabın sunulması 

Rahip ekmeği alır ve onu sunarken şöyle der;

R – Ey Rabbimiz, bütün evrenin Tanrısı, Sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin ürünü olan bu ekmeği bize sen verdin.  Onu yüce haşmetine sunarız. Bu ekmek bizler için hayat ekmeği olacaktır.

C – Şimdi ve her zaman Tanrı’ya şükredelim.

Rahip şarabı kupaya döker ve ona biraz su katarak şu duayı söyler,

R – Nasıl bu kutsal ayin sırasında su şarapla karışıyorsa, biz de bu sevgi gizi aracılığıyla insanlığımızı paylaşmış olan Mesih’in ilahi hayatı ile birleşelim.

Rahip şarabı sunarken şu duayı söyler,

R – Ey Rabbimiz bütün evrenin Tanrısı Sana şükrederiz; çünkü asmanın ve insan emeğinin ürünü olan bu şarabı bize sen verdin. Onu yüce haşmetine sunarız. Bu şarap bizler için ebedi hayatın kaynağı olacaktır.

C – Şimdi ve her zaman Tanrı’ya şükredelim.

Bundan sonra Rahip alçak sesle duaya şöyle devam eder,

R – Merhametli Tanrı, ne kadar alçakgönüllü ve pişman olduğumuzu gör ve bizi kabul et ki, bu günün sonunda sunduğumuz bu adaklar senin hoşnutluğunu kazansın.

Rahip ellerini yıkarken alçak sesle şu duayı söyler,

R – Rabbim, tüm suçlarımdan beni yıka ve her günahtan beni arıt.

Rahip, cemaati kendi duasına katılmaya davet eder, 

R – Kardeşlerim, Tanrı’nın benim ve sizin kurbanınızı sevgiyle kabul etmesi için hep beraber dua edelim.

C – Tanrı, kendi adının şanı ve yüceliği, bizim ve tüm Kilisenin iyiliği için senin ellerinden bu kurbanı kabul etsin.

Rahip adaklar üzerine o güne ait duayı söyler. Duanın sonunda cemaat şöyle der,

C – Amin.

4- Şükran duasına giriş

R – Rab sizinle olsun

Herkes ayağa kalkar,

C – Ve sizin ruhunuzla

R – Kalplerimizi Tanrı’ya yükseltelim.

C – Kalplerimiz Rab iledir.

R – Rabbimiz Tanrı’ya şükredelim.

C – Gerçekten bu doğru ve gereklidir.

Rahip o güne ait duayı söyler ve sonunda cemaatle birlikte şunu söyler;

R ve C – Kutsal, Kutsal, Kutsal evrenin Tanrısı. Gökler ve yerler şanınla doludur. Hosanna göklerdeki yüce Tanrı’ya. Rabbin adına gelen yüceltilsin. Hosanna göklerdeki yüce Tanrı’ya.

Şükran Duaları

Herkes diz çöker,

R – Rabbimiz, gerçekten sen kutsalsın ve her mükemmelliğin kaynağısın. Sana yalvarıyoruz, Tanrım, bu adakları Rabbimiz İsa Mesih’in bedeni ve kanı olmaları için, onları Kutsal Ruhun kudretiyle kutsal kıl.

R – Mesih İsa ele verilip, kendi iradesiyle ölüme doğru yürüdüğü zaman,ekmeği aldı, sana şükrederek onu böldü ve Havarilerine vererek şöyle dedi; ALINIZ VE HEPİNİZ YİYİNİZ; BU SİZLER İÇİN KURBAN EDİLEN BENİM BEDENİMDİR. Aynı şekilde yemekten sonra, şarap kupasını aldı, tekrar sana şükretti, onu Havarilerine vererek şöyle dedi; ALINIZ VE HEPİNİZ BU KUPADAN İÇİNİZ; BU BENİM KANIMDIR. YENİ VE EBEDİ AHDİN KANI. O, GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI İÇİN SİZİN VE BÜTÜN İNSANLAR UĞRUNA DÖKÜLECEKTİR.BUNU BENİ ANMAK İÇİN YAPINIZ.

R – İmanın gizi büyüktür.

C – Rabbimiz Mesih İsa, senin ölümünü anıyoruz, dirilişini kutluyor ve şanlı gelişini bekliyoruz.

R – Tanrım, Oğlunun ölümü ve dirilişini anarak, bu ebedi hayatın ekmeğini ve kurtuluş kupasını sana sunarak şükrediyoruz, çünkü huzurunda sana hizmet etmeye bizleri layık gördün. Alçakgönüllülükle sana yalvarıyoruz, Mesih İsa’nın bedenini ve kanını paylaştığımız zaman, Kutsal Ruhun Kudretiyle hepimizin toplanmasını ve birlik içinde yaşamasını sağla.

R – Bütün dünyaya yayılmış olan Kiliseni hatırla, Rabbim, Papa ……Hazretleri, Episkoposumuz  ………ve senin hizmetinde bulunanlarla birlikte, Kiliseni sevginle güçlendir.

R – Her şeye kadir Peder Tanrı, Kutsal Ruhun sağladığı birlik içinde, Mesih sayesinde, Mesih içinde ve Mesih’le birlikte asırlar boyunca sana şan ve övgüler olsun.

C – Amin.

5 – Komünyon  

R – Kurtarıcımız Mesih İsa’nın bize öğrettiği duayı iman ve güvenle söyleyelim.

C – Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bu gün de bize ver, bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

R – Her kötülükten bizi kurtar, Tanrım, günlerimizi barış ve huzur içinde geçirmemize yardım et. Merhametinle günahtan bizi kurtar. Sonsuz mutluluğun ümidi içinde yaşayan ve kurtarıcımız Mesih İsa’nın gelişini bekleyen bizleri yaşamdaki zorluklar karşısında koru ve kuvvetlendir.

C – Çünkü hükümdarlık, kudret ve yücelik ebediyen senindir.

R – Rabbimiz İsa Mesih, Havarilerine “sizleri barış içinde bırakıyorum, size benim huzurumu veriyorum” dedin. Günahlarımıza değil, Kilisenin imanına bak ve ona isteğine göre birlik ve barış bağışla. Sen, Tanrı olarak ebediyen varsın ve hükmedersin.

C – Amin.

R – Rabbin selameti daima sizinle olsun

C – Ve sizin ruhunuzla.

R – Kardeşlerim, Mesih’in sevgisi içinde birbirimize barış ve huzur dileyelim.

Rahip alçak sesle devam eder,

R – Bu kupada birleşmiş olan Mesih İsa’nın bedeni ve kanı bizler için ebedi hayatın kaynağı olsun.

herkes birbirine barış ve huzur diler,

 

R ve C – Ey insanların günahlarını kaldıran Tanrı’nın kurbanı, bize merhamet eyle, Ey insanların günahlarını kaldıran Tanrı’nın kurbanı, bize merhamet eyle, Ey insanların günahlarını kaldıran Tanrı’nın kurbanı, bize barış ve huzur bağışla.

Rahip kutsal ekmeği cemaate gösterir herkes diz çöker,

–  Ne mutlu Rabbin sofrasına davet edilenlere! İşte Tanrı’nın kurbanı. Dünyayı günahlarından kurtaran budur!

C –  Rabbim bana gelmene layık değilim ancak tek bir söz söyle ruhum şifa bulacaktır.

Rahip Kutsal Ekmeği alırken şöyle der,

R – Mesih’in bedeni bizi ebedi hayat için korusun.

Rahip kupayı alırken şöyle der,

R – Mesih’in kanı bizi ebedi hayat için korusun.

Rahip, kutsal ekmeği verirken, “Mesih’in bedeni” der ve komünyonu alan  “Amin” der. Vaftiz olmamış ya da hazırlanmamış olanlar komünyon alamazlar. Sadece takdis alabilirler.

Komünyondan Sonra Dua

Rahip cemaatin adına dua eder, herkes ayağa kalkar,

R – Dua edelim……

C – Amin.

 

6 – Son Takdis

R – Rab sizinle olsun

C – Ve sizin ruhunuzla

R – Her şeye kadir ve tek Tanrı olan Peder, Oğul ve Kutsal Ruh sizleri takdis etsin.

C – (haç işareti yaparak )Amin.

R – Tanrı’nın sevgisi ve barış içinde gidiniz.

C – Tanrı’ya şükürler olsun.